Gaasperplas:

The hidden treasure of Amsterdam is the man made lake  Gaasperplas it was created to serve the Floriade and the building of the Bijlmer, that took place in this area in the 1980s.
You can still find traces of this, eccentric trees, gardens, plantations creations are reminiscent of a beautifully landscaped decor of the Floriade at the time.
Walking around the lake is an hour’s walk and you can also regularly see people walking the migratory bird path.
In the summer, in the area near the metro stop, you will smell many barbeques smells and you will find children and bathers playing across the street at play paradise Ballorig, you can also surf, sail and canoe.

There is even a separate area for nude recreation!
A little further on there is the Prince Willem-Alexander riding school and the Gaasperplas campsite, there is a tennis court and yes, yoga classes can be followed at the lake!
The location is a 10-minute walk from public transport, which takes you to the center in 20 minutes.
The Amsterdam Arena, the Heineken Music Hall, the Ziggo Dome and the AMC are all a ten-minute bike ride away.
The small villages such as Weesp, Abcoude Loosdrecht, and Driemond are also easy to find for cyclists.
You can also rent a bike here for 10 euro a day, borrow a few roller skates or a tennis racket.

Welcome and feel at home in our peaceful YOGA- apartment next to the Gaasperplas, an often undiscovered recreational peace of nature area in South east of ​​Amsterdam.

Gaasperplas Read More »

Onze gedachten hebben kracht

Ik denk dus ik ben,…..maar er is ook nog zoiets als ” Ik voel dus ik ben,…….   Wat vertellen mijn gevoelens mij ? Wat is dat mijn innerlijke stem ? mijn intuïtie, mijn innerlijke leraar/tutor, of is het mijn geweten ?

Welke geachten voeden mij en zijn positief ?  En  welke ontkrachten mij en maken mij ziek ? Wil jij je achtbaan vol gedachten stoppen ? 

Hoe vaak erger je je aan je medemens of aan zijn/haar gedrag? Doet die ander alweer niet wat je wilt of verwacht? Bepaalt die buitenwereld of jij gelukkig bent of niet?

Hoe vaak herken je dit als spiegels van jezelf? Kom je hier om de wereld naar je hand te zetten of om je bewust te worden van wie je zelf bent..?

Hoe vaak projecteer je alles naar die anderen en vind je het nog moeilijk je eigen aandeel daarin te zien?

Meestal hebben we de neiging de buitenwereld de schuld te geven van wat niet goed gaat in ons leven. Hij of zij is de schuld ervan dat we niet gelukkig zijn, zij voldoen niet aan dat wat wij nodig hebben.

Als de dingen in ons leven niet gaan zoals wij willen of bedacht hebben, kunnen we lekker de ander de schuld geven, met vingertjes wijzen of met het opsteken van een vinger.

Enkele basale emoties bij ergenis: 

Onmacht
Macht
Boosheid
Woede
Haat
Verdriet
Bitterheid
Verbetenheid
Wraakzucht
Jaloezie
Afgunst
Depressies
Neerslachtigheid
Angst

Bewust of onbewust hebben wij ze allemaal en zijn we mens genoeg om ze te herkennen.

Als één of meer van deze emoties de boventoon gaat voeren ontstaat hieruit vaak een compenserend gedrag:

Roken
Drinken
Drugsgebruik
Eetverslaving
Seksverslaving
Gokverslaving
Nagelbijten
Tandenknarsen

Gedachten en gevoelens zijn krachten die velden creëren van onzichtbare vibraties. Deze trillingsvelden kunnen zo krachtig zijn dat ze belemmerend werken voor onszelf. Gijsbert van der Zeeuw, een Nederlands medium, beschrijft in zijn boek  Helderziendheid in ruimte en tijd, hoe wij als mens scheppers zijn op trillingsniveau.

Op zijn astrale reizen zag hij hoe mensen vanuit negatieve gedachten monsterachtige vormen creëerden en hoe liefdevolle gedachten en gevoelens liefdevolle wezens creëerden als een beschermend veld. Op de Harvard Universiteit werden diverse experimenten gedaan die uitwezen dat gedachten krachten zijn. Gedachtekracht kon zelfs planten sneller laten groeien.

Gedachten hebben trillingen en planten zich voort door het fijnstoffelijke lichaam, om van daaruit hun reacties aan het fysieke lichaam over te dragen. Ook buiten het lichaam kunnen gedachtetrillingen opgevangen worden door anderen en daar positieve of negatieve reacties teweegbrengen. Hier past daarom het gezegde: wat je zaait zul je oogsten.

Een belangrijke wetenschappelijk pionier die onderzoek deed naar de uitwerkingen van gedachtekrachten op het cellulaire niveau van de mens en zijn omgeving, was Cleve Backster. In 1989 verscheen het boek The secret life of your cells, van Robert B. Stone. Hierin wordt grondig ingegaan op het bijzondere laboratoriumonderzoek van Cleve Backster.

Daarin werden namelijk planten aangesloten op een  encephalograaf die nauwkeurig, in een grafiek, de emotionele respons weergaf op uiteenlopende gedachten van de onderzoekers. Het werk van Backster heeft tot het inzicht geleid dat iedere cel bewustzijn heeft en dat deze cel reageert op het grotere bewustzijnsveld waartoe hij behoort.

Denken is een snelle, lichte vorm van bewegende energie. Als we iets willen maken is er altijd eerste de denkvorm die zich uiteindelijk verdicht en zich manifesteert. Wat je denkt dat ben je: een uitspraak die we allemaal kennen en die duidt op een kosmische wet. Gedachten geven trillingen en creëren een eigen trillingsveld in geest en lichaam.

Als we met onze gedachten focussen, verbindt ons bewustzijn zich met deze trillingsfeer. Een positieve gedachte heeft een positieve invloed op ons wezen, terwijl een negatieve gedachte het tegenovergestelde creëert.

Gedachtetrillingen planten zich voort vanuit de psyche naar het fysieke lichaam. Ons lichaam bestaat voor 70% uit water, net als het oppervlak van moeder aarde. Water is instaat trillingen op te nemen.

Een voorbeeld hiervan zien we bij  Masaru Emoto, in zijn boek Boodschappen van water. Hij laat zien hoe gedachten en andere trillingen van invloed zijn op het creëren van waterkristallen. Daarmee geeft hij één der meest objectieve voorbeelden van hoe gedachtekrachten uitwerken op de materie.

Wat we over onszelf denken wordt waarheid voor ons. Wij zijn daarom als denkende wezens grotendeels verantwoordelijk voor alles in ons leven, het beste en het slechtste. Zelfs de tekst die wij op etiketten schrijven van potjes water beïnvloed de kristallen structuur van het water.

Elke gedachte die we denken creëert ons heden en onze toekomst. We creëren onze ervaringen met onze gedachten en onze gevoelens. Wanneer we vrede, harmonie en evenwicht creëren in onze gedachten wereld vinden we dat in ons leven terug.

De grap is dat wij de enige denkers in onze eigen gedachtewereld zijn. Vaak menen we dat we weten wat de ander denkt. “Ze zullen wel dit of dat van me denken” en “ze vinden vast dat ik het zus of zo bedoel”. Knap hoor, weten wat de ander denkt. Uiteindelijk zijn het alleenmaar projecties van onze eigen ideeën over wat dan ook. Laten we het denken eens nader onder de loep nemen en kijken naar het gezegde “wat je zegt ben je zelf, of wat je denkt dat ben je”.In wezen is de geest het leven; het scheppend denken is de bouwen en de stof is het resultaat.

‘De geest is het leven’ wil zeggen dat er slechts één Kracht in het universum is, en dat deze Kracht de Bron is van alle leven. 

‘De stof is het resultaat’ betekent dat alles wat wij in deze stoffelijke wereld ervaren een projectie is van energieën en patronen vanuit dit hogere bestaansniveau. Het scheppend denken is de architect en de bouwer, waarbij er een bemiddelingsproces plaatsvindt tussen deze spirituele Kracht en de manifestatie in de stof.

We vragen opnieuw: wat is het doel in je leven na deze overdenkingen?  Wil je de wereld nog steeds naar je hand zetten of leer je jezelf kennen door je negatieve emoties?

Wil je daarmee doorgaan, dan kun je nu stoppen met verder lezen; het is dan zonde van je tijd.

Ga je er vanuit dat er kans is jezelf te leren kennen in een wereld zoals die is, dan zul je moeten gaan kijken naar je negatieve emoties. En je afvragen waarom je ze nog nodig denkt tehebben. Wil je nog langer vechten met je buitenwereld, of zou je in staat zijn de wereld te omarmen? Durf je de negatieve emoties al te zien als pijn die je dichter bij jezelf kan brengen ?

Je eigen onvervulde wensen onder een negatieve emotie te erkennen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen ? Zie je elke negatieve ervaring als een leer mogenlijkheid ? Als je de laatste keuze kunt en wilt maken, durf dan de ander zijn negatieve emotie toe te staan, en hem /haar empathisch te helpen door hem/haar te bevragen ook te leren voelen welke behoefte daar weer onder zit.

Misschien kan je de ander zijn/haar imperfectie vergeven als je bedenkt hoe (perfect?) je zelf altijd bent geweest. 

Als je hiertoe instaat bent vergeef je ook je eigen imperfectie. Dit betekent niet dat je de belangrijke zaken maar weg moet moffelen , maar dat ze bespreekbaar moeten zijn, waardoor we elkaar als mens blijven bereiken. Het pad dat we volgen is dan heel belangrijk:kiezen we voor het macht-onmacht spel of zijn we bereid tot  geweldloze communicatie? Met respect voor wie je zelf bent en respect voor de ander.

Hier is nog een laatste vraag: wie of wat denk jij te zijn als je leert alle negatieve emoties los te laten?! Ge-lukt je dat ? Wie ben je dan ? een nieuwe versie van je zelf ?

Wat is vergeven en hoe doe je dat?

Vergeven is in volledig besef van de eigen imperfectie geen enkele veroordeling hebben over de imperfectie van de ander. Op zo’n moment worden we ons bewust van de pijn van de ander en gaan we de ander vanaf zielenniveau beleven. Als je dit doet kun je het beste je hand op je hart leggen om van daaruit de ander onvoorwaardelijk te laten zijn wie hij of zij is. Vergeven kun je alleen met je hele hart. Door zo naar de ander te kijken geef je de ander het mooiste wat je ooit kunt geven: je positieve aandacht. Dit werkt als een positieve kracht naar de ander, als een zegening.

Door zo tegenover de ander te staan, zul je geen last hebben van het negatieve veld dat door de ander gecreëerd is, maar deze energie met je positieve aandacht automatisch neutraliseren.

pastedGraphic.png

Allerlaatste vraag:

Middelvinger of zegening?

Een mens heeft niet één vinger maar VIJF.

Met vijf vingers kun je zegenen.

 
Als je aandacht zich volledig ontspant   in het huidige moment en niet meer op reis gaat in de tijd, dan is psychisch lijden niet mogelijk. Voor lijden heb je toekomst of verleden nodig.

Gedachten hebben krachten Read More »

Wat is Yoga?

Yoga is het sanskriet woord voor eenheid “UNION”

Yoga combineert fysieke oefeningen met mentale focustraining van de mind, ook wel meditatie genoemd.

Samen met actieve ademhalingsoefeningen en het gebruik van positieve affirmaties kun je je geest trainen gefocussed te blijven en zich te verbinden met je natuurlijke staat van zijn, nmlk: blij en extatisch. 🙂

De Yoga oefeningen maken je flexibel en sterk en zorgt voor een betere doorbloeding en hormoonhuishouding.

Tevens activeer je met yoga je klieren stelsel als ook je energetische lichaam. Het goed functioneren van onze klieren zorgt er voor dat we de juiste hormoon- afscheidingen hebben en dat onze organen ook beter werken.De klieren staan weer in verbinding met onze chakra’s psychische en emotionele energie centra

Yoga werkt voornamelijk in het opwekken en controleren van de 5 prana in het lichaam, Prana, Apana, samana,Vyana,Udana,deze energie stromen door de nadi’s Er kan ook een staat van samadhi worden bereikt, dit is wanneer maandelijks in het claustrum een mix van vloeistoffen vrij wordt gegeven in de hersen die ook wel de “heilige Olie” wordt benoemd, de “amrta” in het Sanskriet. In de maandcyclus wanneer de energie van de maan de energie van je geboorte sterrenbeeld bekrachtigt

Deze onderstaande video legt goed uit hoe deze VAYUS werken.  

Dagelijkse yoga les iedere ochtend van 08:00-09:00

In de zomer zijn de lessen smorgens aan de Gaasperplas en ook prive. Voor workshops houd de agenda in de gaten of volg ons op facebook.

Ben je geintereseerd in een proefles? Contact me

Acro Yoga?

Acro Yoga is een vorm van yoga in combinatie met acrobatiek.

Samen werken! dat is wat Acro-Yoga overgaat. De synergy met elkaar creert een fijne dynamische sfeer waarin elkaar supporten ondersteunen en leren vertrouwen centraal staat.

Na de Acro yoga sluiten we af met Thaise Massage om de spieren te ontspannen en de energie haar werkte laten doen.

De juiste ballans tussen geven en ontvangen maak je je eigen tijdens een les acro yoga of je nu beginnend bent of gevorderd iedereen kan mee doen.

Tijdens de lessen waarin je echt voor elkaar leert zorgen wordt het gevoel van “samen” sterk gestimuleerd en het is vooral bedoelt om plezier te hebben lekker spelen met ellaar !

Deze video geeft een mooi beeld van at er allemaal mogelijk is.

Ganya Yoga?

Een initiatief wat door Lisa bancroft werd geinitieerd in het voorjaar van 2018 in Amsterdam.

Yoga in combinatie met Cannabis.

De juiste ruimte, de juiste sfeer genoeg fruit en water en thee onbeperkt aanwezig.

Vooraf aan de les werd er door de mensen “gedropt” en werd er Cannabis gebruikt.

Het waren lessen met een vrije flow met veel YIN-poses, lang en diep aanhouden van de asanas   (yoga-houdingen)

om zo de energie banen te openen met daarna de passende tegen beweging en daarop volgend de diepe ontspanning om de geactiveerde prana door het lichaam te laten stromen.

In de Zomer werd er maandelijks buiten lesgegeven en nu vind er een doorstart plaats in combinatie met het Cannabis College Amsterdam.

De lessen zijn bedoelt om mensen bewust te maken van de helende werking die Cannabis heeft en hoe het ons bewustzijn veruimt en sensitiever maakt, inzichten en realisaties kan versnellen.

Hoe dit toegepast kan worden samen met Yoga en wel op een zo een lichamelijk zuivere manier kunt u ervaren tijdens de lessen.

Er zal vooraf alleen gebruik gemaakt worden van pure cannabis of druppels.

De lessen vinden op dit moment alleen buiten plaats, voor meer info:06-22050207

Yoga Read More »

Massage

*Alle prijzen zijn inclusief BTW

Ontspannings-Massage

Tijdens deze sessies wordt er gebruik gemaakt van etherische oliën , u kiest zelf op intuïtie welke geur u aanspreekt deze wordt gemengd met de basisolie, amandel of kokos. De kleren mogen uit en een handdoek bedekt uw edele delen.

€30 / 30 min. of €60 per uur

Massage op locatie

Ik arriveer met een massage tafel bij u thuis. een masseur aan de deur, handdoeken worden meegenomen.

€60 per uur massage

*€0.20 tarief per kilometer

Thaise Massage

Deze vorm van massages worden op een futon gegeven. U ligt dus op de grond de matras wordt verwarmd en u kunt uw kleren aanhouden.Het is fijn als u lichaam flexibel is en van rekken en strekken houd.Deze vorm van massages duurt minimaal 1.-2 uur, en wordt net als de andere massages afgerond met een kopje thee.

€60 per uur

Shiatsu Massage

Deze vorm van massage is meer gebaseerd op de acupunctuurpunten en meridianen in het lichaam die op hun beurt weer corresponderen met onze organen zoals de lever, de blaas en de nieren de maag en het hart en kan daardoor verlichting brengen in bepaalde fysieke pijnen en of klachten. Een goede intake vooraf is hier wel gewenst om zo de behandeling goed af te stemmen op uw wensen en of pijn klachten.

€60 per uur massage

Deep Tissue Massage/ Sport Massage

Deze vorm van massage is een stevige vorm van massage en gaat diep in op de spieren. Intensieve sporters kunnen veel baat hebben bij deze vorm van massage.

€60 per uur

Indiase Hoofdmassage

Gedemonstreerd in deze video

€15 per 15 min

Cranio Sacraal Therapie

Deze vorm van behandeling is geen massage maar een uitnodigende vorm van handoplegging waarbij ik samen met jou je eigen zelfgenezend vermogen "aanzet" om de vloeistof die tussen heiligbeen en hersenen stroomt weer vrij te laten stromen. De schedel en het heiligbeen vormen sasmen een eenheid met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel). Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof. Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel (facia) dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Als er spanning in het bindweefsel zit kan de vloeistof niet meer vrij stromen en kunnen er blokkades ontstaan. Doormiddel van het opleggen van mijn handen op plekken van het ritme niet vrij stroom, nodig ik het hersen en beenmerg vocht uit weer vrij te gaan stromen.

€60 per uur

Therapeutische Massage

Bij deze vorm van massage is bedoeld om meer bewustzijn te creëren en te leren luisteren wat het lichaam te "vertellen"heeft.Als u fysieke of emotionele pijnen heeft zult u dit voelen in uw algehele systeem. Uw lichaam is meer dan alleen uw fysieke lichaam, ook uw emotionele en spirituele lichaam laten van zich "horen".Tijdens deze vorm van massage kunnen we vanuit een dialoog contact maken met de pijn en in de dialoog komen we bij diepere lagen van gewaarzijn. Naast ons fysieke lichaam werken we ook aan het emotionele, mentale en spirituelebewustzijn. de klacht of pijn zal zich zelf bevrijden als je wilt openen naar wat er in je leeft in dit moment. In mijn therapeutische werk met mensen vertrouw ik er op dat u zelf het antwoord weet op wat er zich als pijn of klacht aan dient.Uw zelfgenezend systeem zal zich zelf aanpassen om de juiste balans weer te vinden., mits u zich overgeeft aan wat zich aandient in het lichaam en "gehoord"wil worden. Meestal komt een bepaald thema steeds terug en helpt et als we hier meer en meer "bewust zijn"op krijgen, om het in de ogen te kijken en te transformeren in wat we wel willen om zo pijn en lijden te vermijden en meer en meer te wandelen in zelf liefde en naastenliefde.

€75 per uur

Ayurvedische Massage

Deze holistische massage heeft een diep relaxerend en ontgiftend effect voor het gehele lichaam. Met warme coconut, sesam of argan oil wordt u gemasseerd. De olie heeft een algeheel ontspannend effect op het lichaam en wordt opgenomen in de bloedstroom.

€75 per persoon

Massage Workshop

Voor een verjaardags feestje een vrijgezellenfeestje een festival of een evenement kan er een workshop “leren masseren” worden gegeven.Vorm een groepje van minimum 4 mensen en ik kom de workshop bij u thuis geven. U leert in 4 uur tijd fijne massage technieken als Rebalancing, Thai Massage,Shiatsu en sportmassage, waar u de rest van u leven vele mensen mee kunt blij maken en u zelf ook mee kunt ontspannen. Iedereen kan meedoen, ervaren of onervaren samen heeft u gegarandeerd een leerzame ontspannen middag,van 13.00-17.00. Ik verzorg een heerlijke maaltijd. Graag eigen grote badhandoek meenemen.

€100 per persoon

Reiki

Reiki is een vorm van handoplegging er wordt niet gemasseerd maar er vind een overdracht van pure genezende Universele levensenergie plaats,het japanse woord voor Reiki. U kunt uw kleding gewoon aanhouden. De behandeling zorgt voor een harmonisering van uw levensenergie, u ervaart meer balans, zowel fysiek, emotioneel als spiritueel. Deze vorm van behandeling versterkt uw bewustwording van uw eigen processen. Mijn handen worden op de chakras gelegd, centras van energie die zich voor ons lijf bevinden in ons etherische energie lichaam, en deze staan in verband met de werking van onze klieren. Vandaar dat het den van Yoga zo een positief effect heeft op de werking van onze chakras en klieren. Reiki versterkt het zelfgenezend systeem, ontspant en verlicht stress, versterkt het imuum systeem, geeft inzicht in het zelf,vergroot eigen intuitie, het kan onderdrukte gevoelens de ruimte geven.

€30 per half uur of ruildienst

Warmwaterkussenmassage

Ik werk puur op basis van zuivere Etherische Olien, gemengd met kokos, amandel of olijfolie, afgestemd op wat uw systeem nodig heeft. Warmwaterkussenmassage: Als laatste bied ik voor zwangere vrouwen, mensen met overgewicht en mensen met onderrug, heup en bekken problemen een warmwaterkussen massage aan. Deze massage vind plaats op een soort van grote kruik van 1m bij 1m. Er kan totaal 40L warm water in. Het liggen op dit warme waterkussen maakt dat het kwetsbare gebied heerlijk warm wordt waardoor het lichaam en de spieren zich gemakkelijk kunnen ontspannen en er gemakkelijk onder en om heen gemasseerd kan worden een aanrader bij langdurige klachten.Kosten 65E p uur. Heeft u nog vragen ? Contact mij per E-mail of telefoon:06-22050207, Ilma

€65 per uur

Check hier de agenda

Massage Read More »

Ilma massage Detox

*Alle prijzen zijn inclusief BTW

Detox & Retreats

Waarom is Detoxen goed voor je ?

In het leven wat we nu leven zijn er chemicaliën overal om ons heen waar we aan worden blootgesteld, in de afwaszeep, de shampoo, de E nummers in ons voedsel (niet allen zijn schadelijk voor het lichaam) de lucht die we inademen uitlaatgassen, fabrieks geuren, onze kleding onze gordijnen onze kozijnen ik wil u niet bang of paranoia aanjagen maar er zijn  meer dan 40 miljoen verschillende  hedendaags gevonden en gemaakt in de farmaceutische industrie, en dat we dagelijks worden blootgesteld aan 100.000 en den giftige chemicaliën.

Daarnaast kun je ook mentaal vergiftigd worden door programma die je kijkt muziek die je luistert en mensen waar je mee om gaat, wij zijn allemaal vibratie, frequentie en zo zijn geluid en trilling zowel helend en genezend als verstorend en schadelijk. (bioresonantie en Schuman frequentie)

Als jij chronische klachten ervaart en continue vermoeidheid ervaart is mijn tip,lees even verder mee.

Er vanuit gaande dat ons lichaam zelfstandig geneest en heelt is iedere vorm van disbalans “dis-ease” een teken om even stil te staan en te luisteren wat het te vertellen heeft.

Een chronische ziekte hebben is namelijk niet normaal,Lyme, MS, kanker, auto-immuunziekte, diabetes, huidproblemen darmproblemen, mentale klachten,en opportunistische giftige pathogenen in uw lijf heeft.Nu is het normaal dat we ook giftige stoffen in ons lijf hebben het wordt pas een probleem als onze afvoer organen (lever nieren ) ze niet uitscheiden. Een teveel aan gifstoffen is belastend voor je fysieke en geestelijk systeem en krijg je vanzelf klachten welke eventueel chronisch kunnen worden.

Zware metalen als Amalgaam van de vullingen in ons gebit, fluoride in het water en tandpasta, aluminium en kwik in je hersenen, zorgen voor kalcificering van de pineal klieren waardoor zelfstandig nadenken vermindert, depressie kan veroorzaken en  het zelfs de ziekte van alzheimer.kan veroorzaken. Virussen in je lever kunnen leiden tot auto-immuunziektes en gifstoffen verstoren ook de hormoonbalans in ons lichaam.

Het is goed om allereerst een bloed test te doen en te kijken wat er allemaal in je lijf zit aan zware metalen als;arseen, kwik, lood, aluminium., cadmium en nikkel en glyfosaat wat over ons voedsel wordt gesprayd.

Tekens van zware metalen in het lichaam ?!

Hoe weet je of je teveel giftige stoffen/ zware metalen in je lichaam hebt?

Yoga Retreats

3 Dagen Yoga & Meditatie & Psilosybine

Wat kan ik verwachten ?:
1st dag arriveren we na 1200 naast het Lioba klooster in Egmond aan zee,....je kunt daar een prive als een gedeelde kamer boeken. De stilte wordt echt nog gevoeld op deze plek wat nabij een duinrijk en bos rijke ligt en hier is et heerlijk fiets & wandel gebied. Tijdens het verblijf doen we ook aan journaling , dus neem een schriftje mee. 1700 Yin-Yoga & meditatie, met sharing cirkel, we eten meestal iets lichts rond het diner. 2e dag, We beginnen de dag met Citroen water,groene thee en kokos water, een yoga en meditatie. Daarna spreken we onze intenties uit, en nemen we de Psylosobine, daarna maken we een wandeling in de mooie natuur,..... Als het weer het niet toelaat blijven we in het Lioba klooster. Houd je dagboek bij de hand om eventuele inzichten of tekeningen in te schrijven / maken. Na afloop van de wandeling of verblijf in het Lioba zo een 3-4 uur, keren we weer terug en maken we ons klaar voor een Closing Cirkle. En daarna een Vega gezonde lunch, geef je eventuele dieet wensen graag op tijd door! De 3rde dag is een integratie dag, 0800 met Yoga &; meditate, na het ontbijt is er een evaluatie, en kijken we terug op de vragen die je aan de plant had gesteld, delen we ervaringen en inzichten en wat er zich nog verder aan dient in het moment. Het plant medicijn zal zeker nog haar doorwerking hebben in je dagelijks leven wat volgen gaat. Eventueel maken we een vission board en kijken we samen terug op de vragen die je aan het plantmedicijn had gesteld.
Intake: E-Mail :ilmamassage11@gmail.com or video call.
0031622050207 whats ap.

€440

3 Dagen Stilte Retraite Egmond aan Zee

Wat kan ik verwachten ? 3 dagen in stilte zijn op een mooie lokatie in Egmond aan Zee.. Hartelijk welkom, op dag 1 maken we kennis met elkaar, je deelt wat je wilt delen en daarna gaan we de stilte in bij de eerste Yoga les om 1700, we sluiten af met een meditatie en daarna om 1900 Diner. 20,00 Introspectie dmv journaling. 22.00 Avond meditatie. Dag 2 0800 is er een Yoga die eindigt met een relaxatie en meditatie. 0930 Sharing & ontbijt en daarna vrije tijd. 12:30 Mantras zingen & meditatie 13:00 Lunch 14:00 Sharing en vrije tijd 1700 Yoga en meditatie 18:30 Diner. Het avond programma maken we samen, het kan bestaan uit; een spirituele film kijken, muziek maken, ecstatic dansen,Thaise massage, we checken wat er het meeste leeft binnen de groep. 22;00 Avond meditatie. Op dag 3 is er 'smorgens om 0800 weer yoga les en na afloop een vega ontbijt (geef je dieet wensen door!) Wil je meer informatie mbt deze stilte retraite ? E-mail : ilmamassage11@gmail.com of bel met 0031622050207,whats ap.

475,-

1 day retreat Yoga & psylosibin

Dit is een dag retreat van 10:00-1700 in de natuur waar we o.a gebruik maken van de actieve stof psylosobine. Je kunt met deze psycho actieve stof een diepere reis in je psyche maken, inzichten ontvangen en ontlading op trauma en stress ervaren in combinatie met de Yoga en ademhalingstechnieken.
Er is persoonlijke begeleiding en met goed weer zullen we veelal in de natuur zijn er is ook een grote tipi tent waar we ons in kunnen terug trekken.
Wil je meer weten stuur dan even een mail of maak een bel afspraak;
info@ilma-massage.nl
0031622050207

€ 125,-

3 Dagen water vasten

Wil je echt een transformatie ervaren in de biodarmflora, afvallen, weer beter je voedings stoffen opnemen, een betere relatie met degeestelijke wereld en je eigen hogere zelf ? Dan is hardcore 3 dagen niets eten wellicht voor jou de meest transformerende driedaagse. &2 uur niets eten, wel water drinken.
0700 Zwemmen voor de liefhebbers.
0800 Yoga en meditatie . transformational breathing en loop om het meer met na afloop automatish schrift opdracht.
Wat kun je hier allemaal nog meer doen ?
Fietsen om het meer, zwemmen, of kajakkenen., er is ook een openbare tennisbaan, een boek lezen , in je dagboek schrijven, eventuele vission board maken, en mocht je naar de stad willen, de metro brengt je daar in 20 minuten.. In de avond doen we nog een avond meditatie , en daaarna een keuze uit spirituele films. Zelfrefelecte, introspectie, stilte ,group sharings en journaling staan tijdens deze retraite voorop.
Wordt je bewust van je schaduw kanten , je ttriggers en leer wat ze jou te vertellen hebben en hoe je ze kan transformeren ten dienste van jezelf en anderen.

€375,-

3 Dagen Yoga & Massage & Detox

Welkom in het Lioba klooster in Egmond aan zee
Je krijgt je eigen privé kamer of gedeeld met iemand anders.
Op de eerste dag is de aankomst, tijd om met elkaar de omgeving leren kennen te voet of op de fiets, het zetten van je intenties en wat je voor je zelf wilt halen uit deze retreat. Schrijven versterkt je verdieping in je eigen themas/transformatie wensen, dus neem een schrijfschriftje mee. We eten deze dag niets, maar kunnen wel miso soup drinken, thee en Kumbucha. We doen een groep sharing en rond 1700 is er een Yoga en meditatie sessie. 2e dag, we beginnen de dag met Citroen water,groene thee en een yoga en meditatie les. We zullen al wandelend of fietsende de omgeving van Egmond leren kennen.
Als het weer het niet toelaat kunnen we de Sauna van Egmond bezoeken dus neem als je dat wilt je badjas slippers en handdoeken mee. Houd je schrijf schriftje bij de hand om eventuele inzichten of tekeningen in te schrijven.Om 12:30 weer een meditatie en sharing sessie, en in de middag is er ruimte om een vision board te maken.
Empathy sessies een op een en, om 1700 weer een Yoga en meditatie sessie.Verder zijn er twee massages van een half uur inbegrepen en het sauna bezoek.
De laatste dag beginnen we weer met yoga meditatie en een sharing sessie, dat wat zich aandient in ons samen zijn zullen we volgen.

€ 440,-

1 dag Yoga meditatie Breath work en Psylosibine.

Hartelijk welkom, hier aan de Gaasperplas of bij u thuis, waar ook in Nl of Belgie. Gelieve de dag ervoor licht te eten en een week van te voren geen suiker, coffee en andere excessen, aankomst tussen 09:00 & 10:00 gelieve sober te komen, geen ontbijt , alleen thee en of water. Heb je intentie helder, jou vraag aan het plant medicijn onze elder,.. Daarna starten we de breathwork session with intention. than a meditation , siualisation and @ 11.00 wordt het medicijn in de vorm van chocolade 0.6 per choco ingenomen. we start with 3,...........as you like,.............. You choose at you want. Want to spend it open eyes open body in nature? Want to spend it lying down on a matras eyes blind folded? its your choise,.......

Price 125,- Plus travel costs,
Massages additionally 50E p hour. extra hours 25E

125,-

3 Dagen Meditatie & Yoga

0800 Yoga en meditatie, 0930 vegetarish ontbijt en vrije invulling van de middag. Wat kun je hier allemaal doen ?: Zelfstandig (of met mij) ; rond het meer te lopen of fietsen, in het meer zwemmen, of kanoeen., er is ook een openbare tennisbaan, een boek lezen , in je dagboek schrijven, en mocht je naar de stad willen, de metro brengt je daar in 20 minuten.. In de avond doen we nog een avond meditatie , en daaarna een keuze uit spirituele films van Gaia.com,allen gerelateerd aan meditatie, yoga, voeding , of de oudheid en geschiedenis van culturen, alles wat aansluit aan jou wens tot een gezonde spirituele ontplooiing en levensstyle. Ontbijt en lunch zijn inbegrepen, avond eten zelf regelen.

1 persoon € 295.-

2 personen € 495,-

Check hier de agenda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Detox & Retreats Read More »

Scroll to Top