Heilige Olie; Amrta’

Ook wel de “Christos” genoemd,.Iedere maand waneer je sterrenbeeld energie wordt bekrachtigt als zij in de maan staat , vind er een secretie plaats in het claustrum (Santa Claus) een mix van vloeistoffen komen er vrij in de hersenen die ook wel de “heilige olie” genoemd wordt, of Amrta’ in het Sanskriet. De olie reist naar beneden naar het sacrum langs de 33 ruggenwervels via de Ida en Pingala kanalen (33 levens jaren van Christus) .Als men zich ontwikkelt op spiritueel geestelijk gebied begint deze olie op te stijgen. Zelf heb ik op mijn 50tigste een opstijging en vrijgeving van deze stoffen ervaren en voelde ik tegelijkertijd mijn derde oog openen, een soort orgastisch gevoel van ontspanning achter het derde oog, wat eigenlijk nooit meer weg is gegaan. Dmv bepaalde yoga oefeningen (blanda’s)kan ik het u ook leren op te wekken.De opstijging wordt ook wel de innerlijke ~”hemelvaart`’ genoemd,kundalini energie of het Heilige Vuur.Je kunt het niet forceren, het heeft een directe connectie met jou spiritueel gewaar zijn .Dit proces wordt ook wel de wedergeboorte genoemd, of de verlossing.Of het ware verhaal van Jezus, die op 33jarige leeftijd op steeg naar de hogere sferen van Zijn, de gehele kruising en zijn wederopstanding staan symbool voor de innerlijke kruisiging die leid tot de herrijzenis. De verlichting,….

Wanneer een kind rond de twaalf jaar oud is begint het Claustrum de heilige olie aan te maken die ook wel “Christos” genoemd wordt.Tijdens de maandelijkse cyclus, wanneer de energie van de Maan de energie van je geboorte sterrenbeeld bekrachtigt, geeft het claustrum de heilige olie af. De Heilige olie wordt in de hypothalamus gemengd met serotonine “melk” uit de hypofyse en DMT “honing” uit de epifyse , het land van melk en honing, de hemel in je zelf,…de opening van het derde oog. De olie maakt een reis samen met het hersenvocht/ruggenmerg vloeistof (liquor) via de ida en pengala kanalen langs je centrale zenuwstelsel en de 33 ruggenwervels naar beneden naar je sacrum (heiligbeen) In het Sacrum wacht de heilige olie op de zuivere frequentie/energie van de zonnevlecht, de Plexus Solaris.De trilling, resonantie, frequentie van het zonnevlecht chakra dient in overeenstemming te zijn met het derde oog het innerlijk weten of Christus bewust zijn.De zonnevlecht heeft ook een geheime naam Bethlehem, daar waar het goddelijke kind in jou wordt geboren, dit heeft alles te maken met zuiver leven, en ook hoe je omgaat met je seksuele energie.Loopt dit synchroon met het zich ontwikkelende christus bewust zijn, dan begint de christusolie aan de reis omhoog. Dit omhoog stijgen wordt ook wel de ascensie genoemd en vindt plaats via het Sushumna kanaal langs de 33 ruggenwervels.het omlaag en omhoog gaan van de energie wordt ook wel de kundalini slangen energie genoemd.

De ingewijden vertellen dat dit “zaadje,” dat een x per maand als de Maan in jou sterrenteken staat gedurende een of een paar dagen, een teken van het Christusbewustzijn is.En als de mens zich tijdens deze dagen onthield van seks, zuiver leefde en zuiver voedsel tot zich nam wat rein was de olie op zou stijgen waardoor er een alchemistische reactie zou plaats vinden.dit alles was in de grote mysterie scholen bekend en werd daar onderwezen.Dat zijn de momenten dat de Christus in jou, het Christuslicht kan opstijgen en of ascenderen.Wanneer de heilige olie de 1ste nekwervel bereikt, kruist de heilige olie de nervus vagus, de 10e hersenzenuw, hiermee wordt het “lichtkruis” in jou gemaakt, weergegeven door de kruisiging van Yeshua.De kruisiging in je hoofd, waardoor er een bepaalde mist oplost en je vermogens tot helderziend en helder waarnemen toe nemen.Er zijn overigens 12 hersenzenuwen, net als er twaalf discipelen waren.Het netwerk van zenuwen van de nervus vagus wordt ook wel levens boom genoemd.Als het lichtkruis gemaakt is wacht de Heilige Olie 2.5 dag net zoals Jezus in zijn graftombe, tot hij verder stijgt.Vervolgens bereikt de heilige olie de Optische Thalamus, hier wordt de frequentie van de olie 1000 maal vergroot onder invloed van de 1000 bladige lotus, die staat voor je kruin chakra.De epifyse wordt door de heilige olie geactiveerd 

met als gevolg dat miljoenen hersencellen  die nog steeds sliepen maar wel latent aanwezig zijn, wakker worden.Dit is een alchemistisch proces, de oude kennis van het omzetten van lood naar goud, de wedergeboorte!Als je zuiver leeft,je gedachten kunt beheersen em je voeding aan past kun je een maand leven en gevoed worden door de hoeveelheid heilige olie in je hoofd .(Pranic living)

Deze wedergeboorte is niet alleen een fysieke regeneratie, maar ook een spirituele.Men kan nu werkelijk het contact met het hogere zelf en zuivere spirituele helderziendheid ervaren.Het menselijk lichaam is in wezen Goddelijk en maakbaar/zijn eigen DMT aan en het heeft alles in zich om je naar hogere dimensies te brengen.het is daarom belangrijk om de heilige olie werkzaam te houden.De pijn appelklier zorgt voor DMT, vele hoeveelheden  DMT komen er vrij tijdens het conserveringsproces van jou eigen heilige olie, daarom kun je dit als een verjongings proces ziende pijnappelklier wordt mlk gezien als de bron van de eeuwige jeugd.

Ascension vindt altijd via het lichaam plaats.De epifyse en hypofyse ook wel Maria en `jozef genoemd, sturen de heilige olie naar onderen als de tijd rijp is naar het sacrum. En zij wachten geduldig op de terugkeer van hun zoon die gebeuren is in Bethlehem(in de solar plexus)Door dit proces, het neerdalen en weer opstijgen van de heilige olie kan men de energie van de lagere chakras ontstijgen.De lagere chakras gaan oa over sexualiteit, strijd, afgunst, macht,hebzucht,begeertes, gronding,.Houd je je hier te veel mee bezig dan eet je van het fruit van de levensboom.De leringen vertellen ons dat dit schadelijk Isen zal leiden tot oud vervuild en toxisch bloed.Uiteindelijk heeft dit ziekte  en de dood tot gevolg.

De plexus solaris wordt gezien als een bijzondere plek die sterk onder invloed staat van de zon, Het is gerelateerd aan het dierlijke instinctieve brei, het ontvangt beelden uit de ether.Net zoals dieren die reageren zonder logica en rede.Instinctief.Daarom is het zo belangrijk om de frequentie van de heilige olie te laten opstijgen, zodat men de lager mind waar zich vele emotionele ladingen zich kunnen hebben opgesloten, kan ontstijgen.

De weg van de Yoga is eigenlijk ook een weg van een geheime inwijding, in de nadis, de pranayamas de blanda’s en dan de opwekking van de olie op de dag dat jou sterrenbeeld in maan staat,….De Egyptenaren bouwden letterlijk Acensie Kamers in de piramide speciaal voor dit doel.De ingewijden werden wel 1000 jaar oud.Omdat zij dit geheim beschermden en zelf toe pasten.

Op ons pad naar verlichting zullen we keer op keer

 

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top